‫ساعة من اجمل أغاني عمرو دياب - Best of Amr Diab‬‎ - YouTube

00:00 | خليك فاكرني - Khalek Fakerny01:44 | وحشتيني - Wahashtiny02:53 | انا عايش - Ana Ayesh04:29 | تملي معاك - Tamally Maak08:10 | وحياتي خليكي - Wehyati Khalleki09:26 | بعترف - Baateref10:23 | يوم ما اتقابلنا - Youm Matabelna11:26 | ومالو - We maloh15:14 | الليلة دي - El Lilady16:17 | يا حبيبي لا - Ya Habibi La17:30 | قصاد عيني - Qusad Einy20:12 | صدقني خلاص - Sadaany Khalas21:36 | قلت ايه - Olt Eah22:30 | يهمك في ايه -Yehemak Fi Eih24:39 | صعبان عليا - Saaban Alaya25:50 | خليك معايا - Khalik Maaya27:45 | دوام الحال - Dawam El hal29:02 | قدام عيونك - Odam Oyounak30:24 | أيام و بنعيشها - Ayam We Ben'eshha31:27 | اغيب - Agheeb32:40 | ساعة الفراق - Saet el Foraa35:29 | ايوة اتغيرت - Aiwa Etghayart36:38 | انا مش اناني - Ana mosh Anani38:02 | فوق من اللي انت فيه - Fouq Men Elly enta Feh39:15 | وهي ذكريات - Wahy Zekrayat40:17 | مش كل واحد - Mosh Kol Wahed41:25 | لو كان يرضيك - Law kan Yerdeek42:28 | يا ناسي وعدك - Ya Nasy Waadak43:37 | حبيبي يا عمري - Habibi ya Omry44:49 | وهي عاملة ايه - We Heya Amla Eih46:29 | مكنتش ناوي - Makontsh Nawy48:10 | سبت فراغ كبير - Sebt Faragh Kibeer51:34 | اه من الفراق - Ah Min El Foraa55:40 | بعد الليالي - Baed Ellayaly

CppCon 2017: Panel “Grill the Committee” - YouTube

Slides, PDFs, Source Code and other presenter materials are available at: would you like to know about the C++ standard?Join us for a panel discussion with the leaders of the C++ standards committee where the audience asks the questions.This we've got the the chairs of the Core Evolution and Language Evolution working groups, joined by the primary authors of such major upcoming features as concepts, metaclasses, ranges, modules, coroutines, compile time programming, and the spaceship operator.— Moderator: Jon KalbPanel: Louis Dionne, Eric Niebler, Gor Nishanov, Gabriel Dos Reis, Bjarne Stroustrup, Herb Sutter, Andrew Sutton, Ville Voutilainen, Titus Winters—Videos Filmed & Edited by Bash Films:

Alles, was Sie über XAML wissen müssen | Thomas Claudius Huber - YouTube

XAML ist mittlerweile auf jeder Microsoft-Plattform verfügbar: WPF, Windows-Store-Apps, Windows Phone und Silverlight. In dieser Session stellt Ihnen Thomas Claudius Huber (Trivadis AG) die zentralen Möglichkeiten von XAML vor: Attribute und Elemente, Namespace Mappings, Type Converter, Markup Extensions und vieles mehr.Die BASTA! ist seit 20 Jahren die führende unabhängige Konferenz für Microsoft-Technologien, JavaScript, C#, dem .Net Framework und Webtechnologien.Tickets und weitere Informationen unter:

C Programming Tutorial 3 - Writing Our First Program - Hello World

In this video we are going to write our first computer program.If you are new to programming, you should know what a Hello World program is.Essentially, a hello world program is a program that says "Hello World" on the screen.The point of this is to have the confidence that you have all of the proper tools installed, everything is set up correctly, you're able to write the most basic program, compile it, and execute it.Essentially, a Hello World program will take you from beginning to the end of writing a program. The very first thing we have to do is create the file that we are going to write all of our code in.vim hello.c the .c at the end of the file is called a file extension.The C means that it is a C file.Make sure you end all of your C files with .c.  Now once we have the editor open, we want to start typing.VIM has different modes, so we actually have to switch to Insert mode.Press i. Now, you can start typing.To get out of insert mode we can press the Esc key.  Now to move your cursor around in your program, you can use your arrow keys.Later on we'll learn some more fancy tricks to navigate, but this is a great way to adjust to using VIM as it's very similar to any other text editor.Just don't tell anybody I told you that.Let's go back into insert mode.Now basically everything I type in this video may be new to you.That is ok!!In the next video I will go over what everything means and by the end of this series this will be a piece of cake.  Once your program is done you can exit vim by typing :wq while not in insert mode.This will write your changes to disk and then quit. now, we need to compile: gcc hello.c Now, let's take a look at the folder we are in by typing ls You can see that we have hello.c, and a.out.a.out is the executable that gcc created.We can now run this to see it in action.To run the program type: ./a.out The ./ is to say that we want to execute something in the current location, and then the name is all we need to run the program. There you go!Congratulations! Now, if you're not so lucky, you'll have some problems with your code and the program will refuse to execute.Always try again!Just remember…if at first you don't succeed, don't try sky diving!Let's see what that looks like by changing some of our code. Now, when we run gcc, we get errors pop up.A lot of this can look like gibberish sometimes, but read it closely. Often it will give you a hint as to where and what is wrong.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Support me! to my newsletter: ~~~~~~~~~~~~~~~Additional Links~~~~~~~~~~~~~~~More content: Web Hosting -(The best web hosting for a cheap price!)

Best Udemy Python Courses

These are the best Udemy Courses for learning python:- 1.Complete Python Bootcamp The Python Mega CourseLearning Python for Data Analysis and Visualization this has been useful, then consider giving your support by buying me a coffee Here's a list of some of the best online python courses. These are Udemy courses and the links are affiliate links. As I say in the video, I have taken all of these courses and found them really helpful. These courses cover the basics of python - jupyter notebooks, python variables python functions and more advanced packages such as numpy and pandas.

Funny Microsoft VS Apple Ads - YouTube

I found these ads to be quite entertaining and hilarious so I'd thought I would share.

Rafael Nadal: ANGRY Moments (DESCRIPTION) - YouTube

This channel will be DOWN due to copyright infringements :( SUBSCRIBE HERE:Here are some angry outbursts we don't usually see from Rafa! Like & Subscribe to the channel for more Tennis videos! Twitter:

★ Java Game Programming Tutorial #25 - Background Music

FOR DAILY PROGRAMMING TUTORIALS, CLICK HERE today's tutorial I show you how to add background music to your game using the multi-threading I taught in the last video. Playlist music (where after one song finishes the next begins) will be the next video★Play Minecraft★ Get the DivineRPG mod: the store! connected with me!★Twitter: my livestreams: source on GitHub: your channel: this video with your friends, family, and pets!

Functional Programming is Terrible - YouTube

Rúnar Bjarnason loves functional programming, but here he plays devil's advocate and addresses some of its shortcomings. (Don't worry, there's a happy ending).** Scala training from NewCircle:

Carrie Underwood - Before He Cheats - YouTube

Carrie Underwood's official music video for 'Before He Cheats'. Click to listen to Carrie Underwood on Spotify: featured on Some Hearts. Click to buy the track or album via iTunes: Play: great Country Anthems here: from Carrie UnderwoodWasted: Forget To Remember Me: Take The Wheel: Carrie UnderwoodWebsite: to Carrie Underwood on YouTube: now he's probably slow dancing with a bleached-blond tramp,And she's probably getting frisky...Right now, he's probably buying her some fruity little drink'Cause she can't shoot whiskey...Right now, he's probably up behind her with a pool stick,Showing her how to shoot a combo...And he don't know...That I dug my key into the sideOf his pretty little suped up 4 wheel drive,Carved my name into his leather seats...I took a Louisville slugger to both headlights,Slashed a hole in all 4 tires...Maybe next time he'll think before he cheats."

Cara Input Produk di Tokopedia secara manual dan otomatis menggunakan imacros - YouTube

Cara Input Produk di Tokopedia secara manual dan otomatis menggunakan imacros

How to execute java program using Command prompt - YouTube

Java Dukes this video you will get to learn, how you can execute a Java program using command prompt. We all are familiar with command prompt but for those who don not know about command prompt , it is a black window which is used to execute your command . By default it is present in all computers . In windows 7 and older versions you can open it by clicking on window icon on the leftmost corner of your window screen then type command prompt . its icon will appear click on that and it will appear.IN WINDOWS 8 , To open command prompt click on the window icon and type command prompt . In this video you will learn few basic command used in command prompt like cd, md etc. In order to execute your java programs we type javac and then file name with extensionand to run a java program we type java and then the class name . the same will be followed here , after writing the java program , open command promptafter that save your program in any drive. By default command prompt will use your system drive but you can easily change it . For changing the drive in command prompt simply type the drive name followed by a colon. After this compile your java program by typing javac followed by your java file name . After compiling your java program you can run it by simply typing java followed by the class name.Java Dukes--

Java Programming Tutorial 21 - Switch Statement - YouTube

Check out Pramp: Crash Course: the blog: content: me! Links~~~~~~~~~~~~~~~Subscribe to my newsletter: Artist: ARTISSTitle: Tropical Summercontent: me! Links~~~~~~~~~~~~~~~Subscribe to my newsletter: Artist: ARTISSTitle: Tropical Summer

GROCERY store ! Elsa and Anna toddlers go shopping - Barbie is store manager - YouTube

In this toys dolls parody video you can see Anna and Elsa toddlershaving fun buying food, fruit, vegetables, flowers and more at the supermarket ! Barbie helps them at the check out section. Enjoy!See ALL "Come Play With Me" Videos here:For more videos, click below to SUBSCRIBE, it’s FREE ! Sound Effects Credits:From YouTube Music LibraryAnd"Prelude and Action", “Carefree”, Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

C# programming(Method Overriding) Part - (24 of 32) - YouTube

Enroll For Free Here --

Pirates of the Caribbean - Accidentally Genius - YouTube

So, uh... this is very long. I went a little overboard with this one.PATREON:

Jim Yosef - Arrow [NCS Release] - YouTube

NCS: Music Without LimitationsNCS Spotify: Download / Stream: with NCS• Yosef• YouTube Playlists• ALL NCS Music Playlist: NCS Drumstep NCS Melodic Dubstep NCS House NCS Dubstep NCS Drum&Bass NCS Trap NCS Hardstyle Check out our Usage Policy on how to use NCS music in your videos: request a commercial license visit:

Learn a Programming Language Before a Technology or Framework? – Programming Tip by Tim Buchalka - YouTube

Learn a Programming Language Before a Technology or Framework? – Programming Tip by Tim Buchalka 2019Is it really necessary to learn a programming language first before learning a technology? Or can you go ahead and learn a new technology and a programming language at the same time? I'll answer this commonly asked question in this video.Did you know there's a lot of factors and things that you'll need to overcome to become a programmer that aren't specifically related to coding?My name is Tim Buchalka and I have put together a series of videos which I call the "Programming Tip of the Day". And basically, each video goes through talking about some of the pitfalls and things that you'll need to overcome to succeed as a programmer, things like overcoming frustration and keeping yourself motivated.In this series I will also answer common questions aboutchoosing a programming language to learn, questions about your career path and things of that nature. Now there's a lot of other things as well that I'll cover in these videos and I'm also opening the lines for you to tell me what you want me to cover.Now I've been a programmer for over 35 years so I think I'm real qualified to answer a lot of these questions. So if you do have a question, pop the question in the comments section of this video and I'll do my best to address that in a future video.If you're ready to look at the next tip, click on the link below to get redirected to the playlist for all programming tips:you're interested in coding specific programming videos, click on the link below to get redirected to the playlist for programming videos:subscribing by clicking on the Subscribe button right below the video.Where to find out more about me:My Video Courses

Learn Alphabet A to Z coloring and drawing Learn Colors for kids | VOVING COLORING

My Favorite VS Code Extensions - YouTube

Click "Show More" below for a full list of every extension I cover, as well as timestamps to jump ahead.0:00:34 - Emmet0:02:27 - Material Theme0:04:15 - Live Server0:05:59 - CSS Peek0:07:57 - Color Highlight0:09:57 - Bracket Pair Colorizer0:13:41 - ES7/React Snippets0:16:18 - Prettier Now

Learning the Linux File System - YouTube

An introduction to the basic Linux file system and how to get around in it. If you'd like to know more about how I can help you get started with Linux then please check out

I'm a programmer, I have no life

A little motion graphics exercise

How PCB is Made in China - PCBWay - Factory Tour - YouTube

A few weeks ago we have visited a PCB manufacturing company called PCBWay , this video will be all about PCB manufacturing process.I have learned a lot from them hope you also learn something.Get 10 PCBs for Only $5(First Order Completely Free) us on Patreon - Videos - DIY Smart Watch - Glass - Cooler - a Microphone - a Stereo Headphone - a Speaker - Generator - My Gears List ##📷📷 primary camera - 1 🔵 🔵Flipkart - 🔵 🔵Amazon.in - 📷📷 primary camera - 2 🔵 🔵Flipkart - 🔵 🔵Amazon.in - 📷📷 Secondary camera 🔵 🔵Amazon.in - 1: 🔵 🔵Amazon.in - 2: 🔵 🔵Amazon.in - 🔵 🔵Flipkart - regularly uploads exciting videos like this Suscribe us For More Videos - Follow us on FaceBook -------Follow us on Twitter -------- Summer's Tides by Oshóva Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 promoted by Audio Library by MBB Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported— CC BY-SA 3.0 promoted by Audio Library by Joakim Karud promoted by Audio Library by Sappheiros Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 promoted by Audio Library Start by Joakim Karud Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported— CC BY-SA 3.0 promoted by Audio Library

Austin Stevens Adventures - Killer Amazon Bats [Documentary Series] | Real Wild - YouTube

As a wildlife photographer and documentarian, Austin Stevens travels on assignment, documenting his activities finding and photographing incredible wildlife. This episode he's searching for what scares him, the Vampire Bat, located in the Amazon Jungle. Will Austin find what he's looking for?Click here for more documentaries:For exclusive clips, follow us Facebook: Any queries, please contact us at: owned-enquiries@littledotstudios.comContent licensed from Cineflix to Little Dot Studios. Produced by Tigress/Cineflix/Next Film.

DELPHI auto scanner|كيفية فحص السيارة part 1 - YouTube

dir="rtl"نوضح في هذا الفيديو كيفية فحص السيارة عن طريق جهاز الدالفي In this video we show you how to check your car with a Delphi device MoussaMoussaatos@gmail.com------------------------------------DELPHI auto scannerكيف افحص السيارةفحصالدالفي تشخيص اعطال السيارةDelphi Scanner auto DiagnosisPassat b6 2007 140 ch tdi

Q&A | How it all started...W/David Laid

Shop gymshark- legacy line is out)Shop Myprotein- DISCOUNT CODE DYLAN)

Do You Really Bill $300 an Hour? - YouTube

What Programming Language Should Programmers Learn In 2019?💻👉🏻TO THIS CHANNEL: this episode, I explain why I bill $300 an hour.Visit Simple Programmer Website: with me on social media:Facebook: Links:Sign up for the Simple Programmer Newsletter: Programmer blog: how to learn anything quickly: your career now:

Tesla Turbine v2.0 [3D Printed] - YouTube

Nikola Tesla was a great inventor from the 20th century and an active one as well, with over 300 patents. One of these inventions, which is speculated to be his favorite one, is the Tesla Turbine, also known as a bladeless turbine or boundary layer turbine.In this video, I go through the process of designing, printing, and testing my version of the Tesla turbine. This is actually version 2.0 because this video is part of a small series of videos around the Tesla turbine that begins with my first try at printing a Tesla turbine.Version 1.0 - Series - Models ( Thingiverse): Featured GREENPOWERSCIENCE : Loveless: Hub: Training: Media Facebook:

Stored procedures in sql server Part 18 - YouTube

In this video we will learn1. What is a stored procedure2. Stored Procedure example3. Creating a stored procedure with parameters4. Altering SP5. Viewing the text of the SP6. Dropping the SP7. Encrypting stored procedureText version of the videoSQL Server Text ArticlesSQL Server SlidesDot Net and SQL Server Tutorials in EnglishDot Net and SQL Server Tutorials in Arabic

Ansible - A Beginner's Tutorial, Part 1 - YouTube

### Ansible, A Beginner's Tutorial, Part1Learn how to use ansible to setup a web platform.### Links to other partsPart 1: ... this video ...Part 2: 3: 4: 5: Table of Contents# Introduction Platform OverviewPasswordless SSH access via keyInstalling ansible on the control machineAnsible folder structure and basic configurationFirst testAd Hoc CommandsInfo about next parts

Programming Languages: Standard ML - 1

First lecture on Standard ML

Probability Explained! - YouTube

This math video tutorial explains how to solve probability word problems using marbles as examples.It provides a basic review of calculating probability for independent events.It goes over the rules of compound events focusing on key expressions such as and/or."And" is associated with multiplication while "or" is associated with addition.This video contains plenty of examples and practice problems of calculating probability with replacement and without replacement.

Storage Classes in C (HINDI/URDU)

Subscribe : : :

How to Change Careers when You're Lost | Felicia Ricci | TEDxYale - YouTube

Felicia Ricci is an author, performer, voice teacher, and an entrepreneur. She talks about life, decisions and doubt. Felicia Ricci is an author, performer, voice teacher, entrepreneur, and self-described five-trick pony who lovesto make creative mischief. She was last seen as Eliza Doolittle in My Fair Lady at the Shubert Theater, opposite David Alan Grier and Reg Rogers. She received her English degree from Yale University, where she won the J.Edward Meeker Prize for nonfiction,the Saybrook Master’s Award, and the Louis Sudler Prize for the arts.This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at

¿Cómo funciona React.js? - YouTube

React.js es una librería para crear interfaces web, con ella están construidas las dos redes sociales más grandes: Facebook e Instagram. En este video aprenderás las bases de esta librería.¿Te gustaría crear tu propia plataforma de educación online?En la especialidad de Desarrollo frontend con React.jsaprenderás lo necesario para construir tu primera aplicación real tal y como fue construida la app de EDteam.👉y comunidad EDteam✅ un estudiante premium en EDteam✅ una suscripción premium y aprende React.js con EDteam!👉 Aprende programación, diseño y emprendimiento con la mejor metodología en español. Un futuro de oportunidades laborales y de emprendimiento te está esperando.

COZMO : LE MEILLEUR PREMIER ROBOT ? - YouTube

Hi, this is Leo from the TechMaker channel and today we're going to talk about a little companion robot called Cozmo, which is a great help to learn programming!➔ Cozmo: Subscribe to the channel so you do not miss anything, it's 100% free: Steam keys to win until November 30th: not forget to like the video, it helps me MUCH! 👍And do not hesitate to comment, I answer very often :)--- COZMO CONTEST ---Tweet of the contest:It takes RT and follow me :)★ The best deals on Amazon: The best deals on Gearbest: The best deals on Banggood: me on my social networks for more exclusives:► Twitter: Facebook: Instagram: Twitch: Snapchat: LeoTechmaker► Techmaker Community Discord:

The UGLY Truth About Brad And Angelina's Split - YouTube

Things aren't going well in Angelina Jolie and Brad Pitt's divorce proceedings.Subscribe: relationship between Angelina Jolie and Brad Pitt grabbed our attention from the very beginning. Of course, that was easy since Jolie had a history of breaking up relationships, and Pitt was married to beloved actress Jennifer Aniston. Despite their scandalous beginning, Jolie and Pitt seemed to be in love, and welcomed six children to their family together. They waited a decade to get married, but filed for divorce shortly after. What went wrong? Let’s just say there have been some serious mistakes on both sides. We’ll talk about Pitt’s alleged affair with Marion Cotillard, and his struggle with alcoholism. And we’ll go over Jolie’s troubled history, and the pressure she puts on her children. Let us know what you think about the situation in the comment section. Then, hit the subscribe button to get more videos from TheTalko.Our Social Media:Facebook: more videos and articles visit:

How to Create a Simple and Auto Fill Invoice in Excel - YouTube

►How to Create a Simple and Automated Invoice in Excel w/ Drop ListInvoice System (FREE DOWNLOAD)InvoiceSystem with Inventory (FREE DOWNLOAD)

Excel # 313 - MsgBox in VBA - Nachrichten und Fehlermeldungen ausgeben - YouTube

Mit einer Messagebox MsgBox können Informationen an die Anwender zurückgegeben werden. Ob Werte von Berechnungen, Statusberichte über den Abschluss eines Vorgangs oder Fehlermeldungen. Über diverse Gestaltungsmittel können die Optik und die Schaltflächen der MsgBox angepasst werden.Playlist zu Excel-Vba:

Print vs Return - Python (What's the Difference?)

This video will explain the difference between print and return in functions in Python! Also, if the pace of the video is too slow for you, make the playback speed larger than 1! If anything in this video was unclear please let me know in the comments and I'll try and clear it up!

সৈয়দ আবদুল হাদীর জনপ্রিয় গানগুলো || Syed Abdul Hadi || Bangla Popular Song || Bangla Song - YouTube

সৈয়দ আবদুল হাদীর জনপ্রিয় গানগুলো || syed abdul hadi || Bangla Song---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*******স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু টিপস*******অনেকেই তো লাউ শাক খান ! জানেন লাউ শাক কত উপকারি ?জানলে প্রতিদিন খাবেন | লাউ শাকের স্বাস্থ্য উপকারিতা০১ টি পেয়াজ খাওয়ার ১০ টি উপকারিতা জানলে অবাক হবেন || Health And Beauty Tips Banglaগ্রোথ বজায় রাখতে ১০ টি খাবার || HAIR GROWTHগুলো ভাল লাগলে আমার Health And Beauty Tips চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন । চ্যানেল লিংকঃ song, bangla old song, bangla, song, bangla popular song, bangla hit song, old songs,abdul hadi song, abdul hadi hit song, বাংলা গান, বাংলা জনপ্রিয় গান, বাংলা পুরুনো দিনের গান, সৈয়দ আব্দুল হাদি, সৈয়দ আব্দুল হাদির গান,

C# Constructors Tutorial | Mosh - YouTube

Learn and understand constructors in C#🔥Get the COMPLETE Course: FOR MORE VIDEOS!IN TOUCH

Do these deserve an interview? (REAL Web Developer Portfolio Reviews) #grindreel

🔥 Land the job! Get help with a resume and cover letter Courses: Learn Code FREE for 2 months: Discount: | IT Certifications: to work at Google? Cheat Sheet: Bootcamps I've worked with: 🏫Lambda School: FREE until you get a job: the channel! ❤️paypal.me/joshuaflukeMerch is here! 👕 P.O Box 📦 if you want to mail me something: Joshua Fluke2223 S Highland Dr #E6 - 265Salt Lake City, UT 84106Discord 👊 📡 me! 📧 Jfluke717@gmail.comSocial Media 🤳 📸 🐦My Gear ⚙️Main Camera 📷 Camera: 🛸💡 NanoLeaves: Bulbs: Mic: Mic:

யார் இந்த பில்கேட்ஸ்?|Bill Gates Life History In Tamil|Bill Gates Tamil|

In this video to explain for the Bill Gates Life History in inch by inch in Tamil Language.i am for this video is useful for the Tamil Youngsters to know about the Bill Gatesreal life up and downs.how face BillGates critical situation and come out that became a No.1 milliner in the world.all the story was telling inch by inch in Tamil Language.This Video Is Dedicated To Tamil Today Youngsters and Tomorrow Achievers... Thank You For Watching This Video My Dear Friends...Watch My Videos:My Videos:My Channel:

Integrate Python and C++ with pybind11 - Robert Smallshire - YouTube

You can write fast code in C++. You can write code fast in Python.Python has emerged as the de facto programming language engineering, data-science and machine-learning disciplines. Increasingly IoT appliances use Python too, for high-level control. Python is nominally ten times slower than C or C++, so how is it that these solutions often exhibit great performance?The secret is that many core data-science, machine learning, computer vision, and computational geometry libraries are implemented in C++, and then later exposed to Python.In this talk, we introduce pybind11 a header-only, open-source C++11 library for exposing existing C++ libraries as Python modules. Come along for plenty of code examples, and advice on building hybrid Python and C++ solutions.NDC Conferences

Python 3 Programming Tutorial - Function Parameters

The idea of function parameters in Python is to allow a programmer who is using that function, define variables dynamically within that function. Sample code for this basics series: 3 Programming tutorial Playlist: this python 3 programming basics tutorial, the topic of function parameters is discussed. donations: 1GV7srgR4NJx4vrk7avCmmVQQrqmv87ty6

Unity Architecture - Composition or Inheritance? - YouTube

Not sure if you should be using composition or inheritance?Or not sure what that even means?In this video, I'll talk about the differences between the two, the positives and negatives of each, and show how to use these programming paradigms in your own game cleanly.Unity Mastery Course: Info: the Group:

C PROGRAMMING - FLOYD TRIANGLE (PATTERN PROGRAM)

C PROGRAM TO PRINT FLOYD TRIANGLE12 34 5 67 8 9 10

Tim Minchin - Stand Up About Religion - YouTube

A video I put together containing Tim Minchin's stand up clips about religion.I hope Tim doesn't mind me making and sharing this.

USA for Africa - We are the World - YouTube

25.6.2009 - Michael Jackson died 50 years old....great singer in the past, "broken soul" in the present...USA for Africajust cool to do thatand good song1985 United Support of Artists for Africa- 200 000 Views2.7.2009 - 300 000 Views13.7.2009 - 400 000 Views25.8.2009 - 500 000.10.2009 - 600 k27.11.2009 - 700k31.12.2009 - 800 k10.2.2010 - 900k24.2.2010 - 1 Mio Views!!!!!!!!!!!!!1118.3.2010 - 1,1 miox.4.2010 - 1,2 mio13.5.2010 - 1,3 mio6.6.2010 - 1,4 mio1,51,61,7- 19.7.20101.8 -x.8.2010 (today is10th)1,9 - 25.8.20102 mio 13.9.20102,1 mio 6.10.20102,2 mio 25.10.20102,3 - 11.11.20102,4 mio - 26.11.20102,5 - 4.12.20102,6 - ~14.12.20102,7 - 28.12.20102,8 - 18.1.20112,9 - x.2.20113 000 000 - 13.3.20116 000 000 - 3.1.20126 666 666 - 12.2.2012

C++ program : Quadratic formula - YouTube

In this video i show you how to solve a quadratic equation using the quadratic formula.Email: beginnerprogramsyt@gmail.comIf you have a introductory program (c++ or Java or other) that you want me to do, send me an email with ALL the details and I will get back to you as soon as possible if I can do it or not.$30

Dandapani - Unlocking the secrets of Meditation

Wired for Wonder 2015

Nested Menu

Main